Στρατηγική συμφωνία Πειραιώς με την MIG

Στρατηγική συμφωνία Πειραιώς με την MIG
Την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας με τον Όμιλο της Τραπέζης Πειραιώς, ανακοίνωσε η Marfin Investment Group (MIG).

Η στρατηγική συμφωνία προβλέπει μεταξύ των άλλων, συμμετοχή της δεύτερης, σε αδιάθετες ομολογίες της σειράς Α από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο της MIG, με ημερομηνία λήξης 29 Ιουλίου 2019, και περίοδο διάθεσης έως την 30 Ιουνίου 2014.

Η συμμετοχή του Ομίλου της Τραπέζης Πειραιώς ποσού περίπου 250 εκατομμύριων ευρώ πραγματοποιείται στην ονομαστική αξία των ομολογιών.

Οι όροι του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 30η Απριλίου 2013 με συμπλήρωμα την 19η Ιουνίου 2013, περιλαμβάνουν την δυνατότητα μετατροπής σε νέες μετοχές της Εταιρίας με τιμή μετατροπής 0,54 ευρώ ανά μετοχή.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί για μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές για ποσό τουλάχιστον 90 εκατομμυρίων ευρώ.

Με την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής συμφωνίας και μετατροπής των ομολογιών ο Όμιλος της Τραπέζης Πειραιώς θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος στην MIG με ποσοστό κατ΄ ελάχιστο 17,7%, ενώ θα βελτιωθεί σημαντικά η χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου της MIG.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόθεση των δύο μερών είναι η μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που θα αποκτηθούν από την Τράπεζα Πειραιώς σε μετοχές είτε από την ίδια είτε μέσω της διαθέσεώς τους σε θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές κοινής αποδοχής.

Επίσης σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης των μετοχών που θα κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στην MIG έχει συμφωνηθεί δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους βασικούς μετόχους της MIG μέσω υπόδειξης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Τέλος, η συμφωνία δεν προβλέπει συμμετοχή εκπροσώπου της Τράπεζας Πειραιώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της MIG. Η παραπάνω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των διοικητικών συμβουλίων των δύο Ομίλων όπως επίσης και αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία ο Πρόεδρος της MIG Ανδρέας Βγενόπουλος επισήμανε:

«Η συμφωνία της MIG με την Τράπεζα Πειραιώς σηματοδοτεί μια νέα αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου μας προς όφελος των μετόχων και των εργαζομένων μας, αλλά και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα. H, τιμητική για εμάς, επιλογή της Τράπεζα Πειραιώς να στηρίξει τα σχέδια του Ομίλου μας ανοίγει πλέον νέους και μεγαλύτερους δρόμους. Η MIG, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της τις ηγέτιδες εταιρείες στους κλάδους Τροφίμων, Εστίασης, Ακτοπλοΐας, Υγείας και Πληροφορικής θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην συγκέντρωση εταιρειών (consolidation) και την εξυγίανση του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας με γνώμονα την ανάπτυξη εργασιών και τη διατήρηση και αύξηση θέσεων εργασίας».

Υπενθυμίζεται ότι η MIG διατηρεί Κύριες Συμμετοχές της σε μια σειρά θυγατρικών της εταιριών από μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα οι συμμετοχές της MIG είναι οι ακόλουθες:

Vivartia: Τρόφιμα & Γαλακτοκομικά 92,1%

Attica: Μεταφορές (Επιβατηγός Ναυτιλία, Αερομεταφορές) 89,4%

Υγεία: Υπηρεσίες Υγείας 70,4%

Singular Logic: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες 85,7%

FAI Aviation Group
: Μεταφορές (Επιβατηγός Ναυτιλία, Αερομεταφορές) 51%

Sunce Bluesun
Αναψυχή 50%

Hilton Κύπρου
Αναψυχή 75,1%

MIG Real Estate
Real Estate 35%

JSC Robne Kuce Beograd
(RKB) Real Estate 82,7%

SkyServ Handling
Μεταφορές (Επιβατηγός Ναυτιλία, Αερομεταφορές) 100%

Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software