Την εισαγωγή των νέων μετοχών της MIG ενέκρινε το Χ.Α.

Την εισαγωγή των νέων μετοχών της MIG ενέκρινε το Χ.Α.

Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 166.669.458 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή 90.001.824 ομολογιών, ενέκρινε η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 18η Σεπτεμβρίου 2014.

Επίσης, ενέκρινε :

-Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» από την εταιρία - Μέλος «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014.

-Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στο παράγωγο προϊόν ΣΜΕ επί των μετοχών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» από την εταιρία - Μέλος «ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί του εν λόγω παράγωγου προϊόντος την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014.

-Την παραίτηση της εταιρείας - Μέλους «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της από την εταιρεία «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».


Powered by TUODY Software