Χωρίς ΦΠΑ η βοήθεια επιχειρήσεων προς τους πρόσφυγες

Χωρίς ΦΠΑ η βοήθεια επιχειρήσεων προς τους πρόσφυγες

Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, αναδρομικά από 1.12.2015, οι δωρεές ειδών και η παροχή υπηρεσιών, από επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) προς τους πρόσφυγες.

Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων η ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης κτλ.»

Το υπουργείο Οικονομικών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αντιλαμβανόμενο την άμεση ανάγκη για τη διάθεση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας από επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) προς τους πρόσφυγες και συμβάλλοντας στη συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης, εξέτασε το ενδεχόμενο απαλλαγής από το ΦΠΑ των δωρεών αυτού του είδους και προχώρησε στη διευθέτησή της με το άρθρο 78 του νομοσχεδίου.

Επιπλέον με τη ρύθμιση αυτή παρέχει κίνητρα στις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να υποβοηθηθεί η συμμετοχή τους στην προσπάθεια αντιμετώπισης των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί από την ανθρωπιστική αυτή κρίση.

Επιπλέον απαλλάσσει τα πλοία του ελληνικού Δημοσίου και τα πολεμικά πλοία, από την καταβολή του ΦΠΑ των αγαθών που προμηθεύονται για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων που περισυλλέγουν από τη θάλασσα, από τα νησιά, καθώς και από τις βραχονησίδες.

Powered by TUODY Software