2.800 προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ στην Υγεία

2.800 προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ στην Υγεία
"Διακοσμητικός" φέρεται να είναι ο ρόλος του ΑΣΕΠ σε προσλήψεις που προκήρυξε το υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, που αναφέρει ότι υπάρχουν παρατυπίες στη διαδικασία στελέχωσής των Τοπικών Μονάδων Υγείας με συμβάσεις διετούς διάρκειας και δυνατότητας διετούς ανανέωσης.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως το υπουργείο παρακάμπτει τις τυπικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ που προβλέπονται για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, προκειμένου να στελεχώσει με δικά του κριτήρια το νέο φορέα, ο οποίος θα απασχολήσει -σε πρώτη φάση- 2.868 υπαλλήλους.

Η πρόσληψη εντάσσεται σε συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα με κόστος υλοποίησης που φτάνει σε πρώτη φάση τα 80 εκατ. ευρώ και σε πλήρη ανάπτυξη τα 300 εκατ. ευρώ. 

Ανώτατα στελέχη του ΑΣΕΠ, που μίλησαν στον Ελεύθερο Τύπο αποκάλυψαν ότι ουδέποτε ζητήθηκε η συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής, σε κανένα κομμάτι της διαδικασίας καθορισμού των κριτηρίων ή ελέγχου των ενστάσεων. 

Τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη έχουν τεθεί από το ίδιο το υπουργείο Υγείας, χωρίς καμία συμβολή της Αρχής, παρά το γεγονός ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι τις προσλήψεις θα τις διενεργούσε το ΑΣΕΠ.

Ωστόσο, απόφαση του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξάνθου, που δημοσιεύτηκε στις 23 Ιουνίου, ορίζει υπεύθυνες και αποκλειστικά αρμόδιες τις κατά τόπους Υγειονομικές Περιφέρειες για τη συλλογή, επεξεργασία αιτήσεων, καθώς και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

Μάλιστα, ακόμα και η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

Ο ρόλος του ΑΣΕΠ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στον τελικό έλεγχο της προκήρυξης, στην πράξη επιβεβαίωσης δηλαδή ότι έχουν τηρηθεί όλα όσα αναφέρονται στην απόφαση του υπουργού Υγείας σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων μοριοδότησης και των προσόντων των υποψηφίων. 

Οι 2.868 προσλήψεις ανά ειδικότητα

• 956 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής
• 239 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής
• 478 θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής
• 239 θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
• 478 θέσεις ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού
• 478 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας

Με πληροφορίες από τον Ελεύθερο Τύπο

Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software