Προκηρύχθηκαν τα νέα ευρωπαϊκά βραβεία βιωσιμότητας

Προκηρύχθηκαν τα νέα ευρωπαϊκά βραβεία βιωσιμότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υιοθετώντας πρόταση του CSR Europe και των εθνικών εταίρων του, μεταξύ των οποίων είναι και το CSR Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη), ανακοίνωσε την προκήρυξη των πρώτων ευρωπαϊκών βραβείων βιωσιμότητας, με σκοπό να επιβραβεύσει τις πρωτοβουλίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs).

Τα βραβεία αφορούν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders):

-Ιδιωτικός τομέας με δύο βραβεία, ένα για μεγάλες και ένα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

-Δημόσιος τομέας

-Κοινωνία των πολιτών

-Νέοι.

Θέμα του διαγωνισμού για το 2018 είναι η «Ενδυνάμωση των ανθρώπων για διασφάλιση της συνοχής και της ισότητας» που συνδέεται με τους SDGs 4, 8, 10, 13, 16 και 17. Κάθε χρόνο θα προτείνεται ένα διαφορετικό θέμα το οποίο θα είναι συναφές με το θέμα που επιλέγεται από το High Level Political Forum of the United Nations. Οι νικητές θα επιλεγούν από ομάδα κριτών, μέλη της πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας ενδιαφερόμενων μερών για τους SDGs και θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή την Άνοιξη του 2019 από τον πρώτο αντιπρόεδρο της ΕΕ Φρανς Τίμερμανς και τον αντιπρόεδρο Γιούρκι Κατάινεν.

Το CSR Hellas είναι μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000. Είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe–του ηγετικού ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), που, εκτός από μεγάλες επιχειρήσεις μέλη του, έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 40 και πλέον εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Το CSR Hellas συντονίζει τη Γραμματεία του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) και εκπροσωπεί το Παγκόσμιο Δίκτυο CSR 360 στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του, όπως ορίζεται, είναι η προώθηση της ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η διάδοσή τους στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία, με απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software