Αποδοχές του επιμελητή Α' του ΕΣΥ για τους γιατρούς των ΤΟΜΥ

Αποδοχές του επιμελητή Α' του ΕΣΥ για τους γιατρούς των ΤΟΜΥ

Αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω οι αποδοχές του ιατρικού προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας. Οι γιατροί κατατάσσονται σε μισθολογική κλίμακα αντίστοιχη του επιμελητή Α' στο ΕΣΥ και αναγνωρίζονται τα χρόνια προϋπηρεσίας τους.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι γιατροί με ειδικότητα γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής λαμβάνουν τις αποδοχές και τα επιδόματα του επιμελητή Α' του ΕΣΥ, ο βασικός μισθός του οποίου είναι 1.713 ευρώ. Επίσης, οι γιατροί των ΤΟΜΥ κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια ανά ειδικότητα ως εξής:

 Παθολόγοι: εισαγωγικό κλιμάκιο ΜΚ 4 (συμπληρωμένα 5 έτη προϋπηρεσίας λόγω ειδικότητας). Ο βασικός μισθός του ΜΚ 4 είναι 1.894 ευρώ.

Γενικοί ιατροί και και παιδίατροι: Εισαγωγικό κλιμάκιο ΜΚ 3 (συμπληρωμένα 4 έτη προϋπηρεσίας λόγω ειδικότητας). Ο βασικός μισθός του ΜΚ 3 είναι 1.833 ευρώ.

Επίσης, τα επιδόματα που παρέχονται, πέραν του βασικού μισθού, είναι το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης (295 ευρώ), η οικογενειακή παροχή και το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (διδακτορικό δίπλωμα 75 ευρώ και μεταπτυχιακό δίπλωμα 45 ευρώ).

 

Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software