Κριτική Σκέψη για Επίλυση Προβλημάτων και Διαχείριση Κρίσεων

Κριτική Σκέψη για Επίλυση Προβλημάτων και Διαχείριση Κρίσεων

Στις 14 Ιουνίου 2018 διεξάγεται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση το σεμινάριο «Κριτική Σκέψη για Επίλυση Προβλημάτων και Διαχείριση Κρίσεων».  

Η κριτική σκέψη είναι απαραίτητη δεξιότητα για τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως θέσης ή ειδικότητας, καθώς τους επιτρέπει να αναλύουν καταστάσεις, να επιλύουν προβλήματα δημιουργικά και να παίρνουν αποφάσεις με βάση την ορθή κρίση. Το σεμινάριο βοηθάει στην κατανόηση των βασικών αρχών της κριτικής σκέψης και εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή της στη λήψη αποφάσεων  για διαχείριση προβλημάτων και κρίσεων σε ατομικό, ομαδικό και εταιρικό επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα και έκτακτες δύσκολες καταστάσεις πιο ορθολογικά
  • Αναλύουν τα αίτια ενός προβλήματος και να αξιολογούν τις διαθέσιμες επιλογές για την επίλυση του

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καλέσουν στα τηλ. 2103680006 και 2103680056 ή να στείλουν email στη διεύθυνση.

Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software