Γυναίκες-βία: Χιλιάδες κλήσεις στη Γραμμή SOS

Γυναίκες-βία: Χιλιάδες κλήσεις στη Γραμμή SOS
Η τηλεφωνική γραμμή 15900 στο διάστημα από 11 Μαρτίου 2011, οπότε ξεκίνησε τη λειτουργία της, μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2014 δέχθηκε 17.984 κλήσεις και 175 ηλεκτρονικά μηνύματα. Το 79% των κλήσεων αφορούσε σε καταγγελίες περιπτώσεων έμφυλης βίας.

Από αυτές, το 73,5% έγιναν από τις ίδιες τις κακοποιημένες γυναίκες, ενώ το 26,5% των καταγγελιών έγιναν από τρίτα πρόσωπα (κυρίως φίλους, γονείς, αδέλφια, άλλους συγγενείς και γείτονες).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η ψυχολόγος και σύμβουλος της γραμμής, Ράνια Καμηλέρη, από τις 10401 κλήσεις που αφορούσαν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών οι 7947 (76%) αφορούσαν σε ενδοοικογενειακή βία, οι 144 (1%) σε σεξουαλική παρενόχληση, οι 134 (1%) σε περιπτώσεις βιασμού, οι οκτώ (0,08%) σε πορνεία, οι επτά (0,07% σε εμπορία ανθρώπων) και οι 1.360 (13%) σε άλλες μορφές βίας.

Επίσης, το 62% των γυναικών που τηλεφώνησαν είναι μητέρες.

Τα αιτήματα των κλήσεων αφορούσαν σε ψυχοκοινωνική στήριξη (43%), νομική συμβουλευτική (33%), νομική βοήθεια (10%), αναζήτηση φιλοξενίας (7%) και αναζήτηση εργασίας (2%).

Οι γυναίκες θύματα βίας, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ίδιων, είναι: απασχολούμενες σε ποσοστό 28%, άνεργες (28%) και ανενεργές (13%). Το 48% είναι έγγαμες, το 10% είναι άγαμες, το 7% είναι σε διάσταση, το 5% είναι διαζευγμένες, το 3% είναι σε συμβίωση και το 2% σε κατάσταση χηρείας.

Σχετικά με την ηλικία τους το 26% είναι από 25 ως 39 ετών, το 27% είναι από 40 έως 54 ετών, το 8% είναι από 55 έως 64 ετών, το 5% είναι άνω 65 ετών και το 3% είναι από 15 έως 24 ετών.

Από τις γυναίκες που απάντησαν σε ερώτηση για το μορφωτικό τους επίπεδο, το 13% έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 4% τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 8% την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 6% την πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ μόλις το 0,1% είναι τυπικά αναλφάβητες.
Powered by TUODY Software