"Παγκόσμιος αγώνας" ενάντια στη βία κατά των γυναικών

"Παγκόσμιος αγώνας" ενάντια στη βία κατά των γυναικών
Οι γυναίκες της Ευρώπης πρέπει «να σπάσουν τη σιωπή», ήταν το βασικότερο μήνυμα, που στάλθηκε από ανοικτή συζήτηση, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, με θέμα: «Βία κατά των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Παρουσίαση της έρευνας που διεξήχθη σε ολόκληρη την ΕΕ».

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα Φύλων και τη χειραφέτηση των Γυναικών (UN - Women) και η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ.

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Μιχάλης Σπινέλλης, και ομιλητές ο Ιωάννης Δημητρακόπουλος, επικεφαλής του Τμήματος Έρευνας, Ισότητας και Δικαιωμάτων των Πολιτών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), ο οποίος διεξήγαγε την έρευνα, ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της ΕΕ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ιωάννης Βράιλας, και η βοηθός γενική γραμματέας του ΟΗΕ και αναπληρωτής εκτελεστική διευθύντρια του UN-Women, Laksmi Puri.

Στις εισαγωγικές παρατηρήσεις του ο κ. Σπινέλλης υπογράμμισε ότι η τακτική υποβολή εκθέσεων είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτάχυνση των προσπαθειών, με σκοπό την επίτευξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων, όπως η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης κατά των γυναικών (CEDAW) και η Σύνοδος της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών (Commission on the Status of Women), Beijing Platform for Action και Cairo Program of Action.

Ο κ. Σπινέλλης αναφέρθηκε και στη «μεγάλη σημασία» της συγκεκριμένης μελέτης, δεδομένου ότι βασίζεται στη μεγαλύτερη έρευνα που έχει διεξαχθεί έως σήμερα σε δείγμα 42.000 γυναικών, στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ και αποτελεί οδηγό για τις περαιτέρω δράσεις στο θέμα, καθώς και για τις απαραίτητες παρεμβάσεις.

Ο κ. Δημητρακόπουλος παρουσίασε με λεπτομέρειες τη μεθοδολογία της έρευνας και τα ευρήματά της. Τόνισε τις διαφορές που εντοπίστηκαν στη σχετική νομοθεσία των κρατών μελών της ΕΕ, τις νέες μορφές βίας κατά των γυναικών, που παρουσιάστηκαν με την πρόοδο της τεχνολογίας, όπως είναι το stalking και ότι το σύνθημα που βγαίνει ως συμπέρασμα από την έρευνα, είναι «να σπάσει η σιωπή».

Οι προτάσεις που ανέπτυξε αφορούσαν την ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών εκείνων, αστυνομία και άλλων κρατικών φορέων, στους οποίους έχει τη δυνατότητα να προσφύγει μια γυναίκα θύμα βίας, ώστε να μπορούν καλύτερα να την κατανοήσουν και να τη βοηθήσουν, καθώς και την ανάγκη πρόβλεψης επιβαρυντικής μορφής αδικήματος, όταν η βία κατά των γυναικών ασκείται ομαδικά.

Τέλος, παρουσίασε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας, στην οποία μπορεί ο κάθε επισκέπτης να βρει τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και ότι η μεθοδολογία της έρευνας είναι διαθέσιμη για κάθε χώρα ή οργανισμό που θα ήθελε να διεξάγει μια αντίστοιχη έρευνα.

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με τον ΟΑΣΕ για να διεξάγει την ίδια έρευνα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ.

Ο κ. Βράιλας τόνισε ότι πολιτική της ΕΕ είναι να αναδεικνύει ζητήματα τα οποία θεωρεί σημαντικά, όπως είναι η βία κατά των γυναικών, και όχι το να δίνει μαθήματα σε άλλες χώρες ή να προσπαθεί να επιβάλει τις αξίες της. Όπως δήλωσε, όλες οι χώρες έχουν τα ίδια προβλήματα και συζητώντας τα, αναζητούμε λύσεις. Από την πλευρά του, συμφώνησε επίσης ότι, το πιο ανησυχητικό από τα ευρήματα της έρευνας αυτής είναι ότι οι γυναίκες, σε μεγάλο ποσοστό, δεν προβαίνουν σε καταγγελία, όταν πέφτουν θύματα βίας, και σημείωσε αξία ύπαρξης συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος.

Η Laksmi Puri τόνισε ότι ο αγώνας εΟικογένεια γλίτωσε από πτώση δέντρου από θαύμα είναι ένας «παγκόσμιος αγώνας» και αναγνώρισε την αξία της συγκεκριμένης έρευνας για τον αγώνα αυτόν.

Όπως δήλωσε, η ΕΕ κατέχει ηγετική θέση στο θέμα της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έχουν σημασία και πέρα των συνόρων της ΕΕ και συμφώνησε και αυτή από την πλευρά της, ως προς τη μεγάλη σημασία του συνθήματος «να σπάσει η σιωπή».
Powered by TUODY Software